Bộ thu thập dữ liệu không dây PDA

9.000.000 

• Bộ thu thập dữ liệu không dây PDA
• Kết nối với máy tính và hệ thống phần mềm để chuyển dữ liệu
• Thu dữ liệu trên phần mềm quản lý định danh phòng
• Đồng bộ dữ liệu từ phần mềm lên từng khoá
• Đọc dữ liệu check in/check out trực tiếp trên từng khóa tại từng phòng
• Kiểm tra và đối chiếu chéo dữ liệu giữa khóa tại từng phòng và phần mềm check in/check out
• Đọc trực tiếp dữ liệu trên khóa qua sóng RF (đặt máy đến gần thiết bị từ trên khóa)
• Kết nối với máy tính bằng cổng USB
• Đồng bộ tương thích với hệ thống phần mềm tương ứng