BỘ MÃ HÓA – ENCODER

5.000.000 

• Bộ mã hóa (Encoder)
• Tích hợp với: Hệ thống khóa Khách sạn, khóa Chung cư quản lý độc lập, quản lý tập trung
• Chế độ quản lý: dành cho người quản lý hệ thống khóa khách sạn, khóa chung cư
• Chế độ hoạt động: Đọc và ghi thẻ cảm ứng: Thẻ hệ thống, thẻ chương trình, thẻ chủ (Master), thẻ quản lý, thẻ tầng, thẻ khách…
• Chế độ: Kết nối với máy tính thông qua cổng USB
• Độ an toàn cao: Chống các thiết bị dò mã
• Sử dụng kết hợp: Phần mềm để đăng ký và quản lý thẻ khách sạn.

Mã: ENCODER Danh mục: