(Tiếng Việt) Vòi rửa

Placeholder

(Tiếng Việt)

MODEL: GF-101 DS – Giá: 3.728.000 VNĐ

MADE IN CHINA

CHẤT LIỆU HỢP KIM ĐỒNG
MẠ NIKEN VÀ CRÔM