(Tiếng Việt) Vòi rửa

Placeholder

(Tiếng Việt)

MODEL: GF-202 DS – Giá: 4.713.000 VNĐ

MADE IN CHINA

CHẤT LIỆU HỢP KIM ĐỒNG
MẠ NIKEN VÀ CRÔM