Máy khử mùi
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: GH-660 RW - GH-770 RW

  (Tiếng Việt)

  Model: GH-660 RW / GH-770 RWG – Giá: 3.880.000 VNĐ / 3.980.000 VNĐ

  • Thân máy: Thép sơn vân gỗ
  • Số lượng mô tơ: 2
  • Số tốc độ: 3
  • Số đèn (Halogen): 2 x 40W
  • Màng lọc: Nhôm + than
  • Chiều ngang máy (cm): 60/70
  • Công suất hút (m3/h): 350-650
  • Độ ồn (dB): 40
  • Công suất động cơ (W): 2 x 95W
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: G-70-90 PRS

  (Tiếng Việt)

  Model: G-70 PRS – Giá: 9.680.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  • Thân máy: Inox 430 + kính
  • Số lượng mô tơ: 1
  • Số tốc độ: 3
  • Số đèn (Led): 2 x 5W
  • Màng lọc: Nhôm + than
  • Chiều ngang máy (cm): 70
  • Chiều ngang dài hộp inox: 310/495-990mm
  • Công suất hút (m3/h): 750-1000
  • Độ ồn (dB): 55
  • Công suất động cơ (W): 1 x 200W
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: Concord 602 M - 702M

  (Tiếng Việt)

  Model: Concord 602 M / 702 M – Giá: 3.280.000 VNĐ / 3.380.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  • Thân máy: Men đen / Men đen
  • Số lượng mô tơ: 2 / 2
  • Số tốc độ: 3 / 3
  • Số đèn (Led): 2 x 40W / 2 x 40W
  • Màng lọc: Nhôm + than / Nhôm + than
  • Chiều ngang máy (cm): 60 / 70
  • Công suất hút (m3/h): 350-650 / 350-650
  • Độ ồn (dB): 55 / 55
  • Công suất động cơ (W): 2 x 110W / 2 x 110W
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: Concord 602-702
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: G -168 BF

  (Tiếng Việt)

  Model: G -168 BF – Giá: 4.430.000

  MADE IN CHINA

  • Thân máy: Inox 430 + kính đen
  • Điều khiển cơ
  • Số lượng mô tơ: 2
  • Số tốc độ: 2
  • Số đèn (Led): 2 x 40W
  • Màng lọc: Nhôm + than
  • Chiều ngang máy (cm): 70
  • Công suất hút (m3/h): 650
  • Độ ồn (dB): 40
  • Công suất động cơ (W): 2 x 100W
 • (Tiếng Việt) Máy khử mùi

  SKU: G -168 BTC

  (Tiếng Việt)

  Model: G – 168 BTC – Giá: 4.680.000

  MADE IN CHINA

  • Thân máy: Thép + kính đen
  • Điều khiển cảm ứng
  • Số lượng mô tơ: 1
  • Số tốc độ: 3
  • Số đèn (Led): 2 x 40W
  • Màng lọc: Nhôm + than
  • Chiều ngang máy (cm): 70
  • Công suất hút (m3/h): 650
  • Độ ồn (dB): 40
  • Công suất động cơ (W): 180W