• (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-102 SB

  (Tiếng Việt)

  Model: G-102 SB – Giá: 5.620.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 2,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Đánh lửa tự động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng men độc lập, khay inox 304
  • Kích thước mặt kính (mm) : 600 x 380
  • Kích thước cắt đá (mm) : 570 x 370
 • (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-201 SB

  (Tiếng Việt)

  Model: G-201 SB – Giá: 5.995.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 2,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Đánh lửa tự động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng men độc lập, khay inox 304
  • Kính thước mặt kính (mm) : 720 x 410
  • Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 36
 • (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-202 SB

  (Tiếng Việt)

  Model: G-202 SB – Giá: 5.852.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 2,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Đánh lửa từ động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng men độc lập, khay inox 304
  • Kính thước mặt kính (mm) : 720 x 41
 • (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-202 SBT

  (Tiếng Việt)

  Model: G-202 SBT – Giá: 5.852.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 2,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính men đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Chế độ hẹn giờ tắt thông minh,
  • từ động khóa van gas
  • Đánh lửa tự động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng men độc lập, khay inox 304
  • Kích thước mặt kính (mm) : 730 x 410
  • Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 360
 • (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-205 RNS

  (Tiếng Việt)

  Model: G-205 RNS – Giá: 6.920.00 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 3,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Đánh lửa tự động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng men độc lập, khay inox 304
  • Kích thước mặt kính (mm) : 750 x 460
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • (Tiếng Việt) Bếp gas

  SKU: Model G-207 SB

  (Tiếng Việt)

  Model: G-207 SB – Giá: 5.250.000 VNĐ

  MADE IN CHINA

  Bếp 2 lò nấu

  • Công suất: 3,5 x 3,5 KW
  • Bề mặt bếp bằng kính đen chịu lực, chịu nhiệt dày 8mm
  • Mâm SABAF
  • Đánh lửa tự động bằng PIN
  • Hệ thống ngắt gas tự động an toàn
  • Kiềng gang độc lập, khay inox 304
  • Kính thước mặt kính (mm) : 760 x 420
  • Kích thước cắt đá (mm) : 692 x 375