Bếp điện từ
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 371 SD

  (Tiếng Việt)

  Model: G-371 SD – Giá: 26.980.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 2 từ + 1 điện tổng công suất 5900W
   (L1 140-210/1000-2200-C 160/1400 R 200/2300/3000 )
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 750 x 450
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 390 SD

  (Tiếng Việt)

  Model: G-390 SD – Giá: 26.980.000 VND

  • Bếp 3 từ tổng công suất 6400W
   (L1 250/2300/3000 – R2 160/1400 R3 160/1400/2000)
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Nhắc thời gian nấu còn lại – Stop and go
  • Kính thước mặt kính (mm) : 780 x 370
  • Kích thước cắt đá (mm) : 755 x 345
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 490 RT

  (Tiếng Việt)

  Model: G-490 RT – Giá: 34.130.000 VND

  • Bếp 4 từ tổng công suất 7400W
   (L1 200/2300/3000 L2 160/1400- l3 160/1400- L4 200/2300/3000)
  • Điều khiển cảm ứng trượt + xoay tròn
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Nhắc thời gian nấu còn lại – Stop and go
  • Kính thước mặt kính (mm) : 900 x 350
  • Kích thước cắt đá (mm) : 880 x 330
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 490 TS

  (Tiếng Việt)

  Model: G-490 TS – Giá: 34.130.000 VND

  • Bếp 4 từ tổng công suất 7400W
   (L1 200/2300/3000 L2 160/1400- l3 160/1400- L4 200/2300/3000 )
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Nhắc thời gian nấu còn lại – Stop and go
  • Kính thước mặt kính (mm) : 900 x 350
  • Kích thước cắt đá (mm) : 880 x 330
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 2168 MLI

  (Tiếng Việt)

  Model: G-2168 MLI – Gía: 13.826.000 VND

  • Bếp 2 từ tổng công suất 4000W
  • Điều khiển cảm ứng chạm
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 700 x 400
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: G 3168 MLI

  (Tiếng Việt)

  Model: G-3168 MLI – Gía: 16.268.000 VND

  • Bếp 3 từ tổng công suất 5300W
  • Điều khiển cảm ứng chạm
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430