• (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: GC 73031 HSC

  (Tiếng Việt)

  Model: GC-73031 HSC – Giá: 27.480.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 2 từ + 1 điện tổng công suất 5900W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: GC 73033 TSC

  (Tiếng Việt)

  Model: GC-73033 TSC – Giá: 27.480.000 VND

  • Bếp 3 từ tổng công suất 6700W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồiTự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: GC 73021 HSC

  (Tiếng Việt)

  Model: GC-73021 HSC – Giá: 24.500.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện tổng công suất 4600W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • (Tiếng Việt) Bếp điện từ

  SKU: GC-73026 TSC

  (Tiếng Việt)

  Model: GC-73026 TSC – Giá: 23.300.000 VND

  • Bếp 2 từ tổng công suất 3700W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • Bếp điện từ

  SKU: GC 73022 TSC

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s