• Chậu rửa

  Mã: Model: G-8548 HM

  Model: G-8548 HM – Gía: 11.316.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
  • CHẬU LÀM THỦ CÔNG – HANDMADE
  • KT CHẬU: DÀI 86CM, RỘNG 48CM, SÂU 23CM
 • Chậu rửa

  Mã: MODEL GS-7842 PM

  Model: GS-7842 PM – Gía: 3.400.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.0MM
  • CHẬU LÀM BẰNG MÁY
  • KT CHẬU: DÀI 77CM, RỘNG 41CM, SÂU 21.5CM
 • Chậu rửa

  Mã: MODEL GS-7843 HM

  Model: GS-7843 HM – Gía: 6.896.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
  • CHẬU LÀM THỦ CÔNG – HANDMADE
  • KT CHẬU: DÀI 78CM, RỘNG 43CM, SÂU 23CM
 • Chậu rửa

  Mã: MODEL GS-7845 PM

  Model: GS-7845 PM – Gía: 4.264.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.0MM
  • CHẬU LÀM BẰNG MÁY
  • KT CHẬU: DÀI 78CM, RỘNG 45CM, SÂU 23CM
 • Chậu rửa

  Mã: MODEL GS-8147 HM

  Model: GS-8147 HM – Gía: 7.580.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.0MM
  • CHẬU LÀM THỦ CÔNG – HANDMADE
  • KT CHẬU: DÀI 81CM, RỘNG 47CM, SÂU 21.5CM
 • Chậu rửa

  Mã: Model: GS-8245 PM

  Model: GS-8245 PM – Gía: 5.300.000 VND

  MADE IN CHINA

  • CHẤT LIỆU INOX SUS 304 ĐỘ DẦY 1.1MM
  • CHẬU LÀM BẰNG MÁY
  • KT CHẬU: DÀI 82CM, RỘNG 45CM, SÂU 23CM