• Máy rửa bát

  Mã: Model GD-LVS 337SX

  Model: GD-LVS 337SX – Giá: 29.634.000 VNĐ

  MADE IN ITALY

  • Máy rửa bát đứng độc lập
  • 13 bộ bát đdĩa
  • 5 chương trình rửa
  • Chức năng tạm dừng
  • Hiển thị thời gian rửa còn lại
  • Tiết kiệm đđiện lên tới 35%
  • Cánh inox không để lại vân tay
  • Kích thước : 600 x 600 x 850 (mm)
 • Máy rửa bát

  Mã: Model GD-LVS 375SX

  Model: GD-LVS 375SX – Giá: 31.140.000 VNĐ

  MADE IN ITALY

  • Máy rửa bát đứng độc lập
  • 13 bộ bát đdĩa
  • 7 chương trình rửa + 6 chương trình rửa nhanh
  • Chức năng tạm dừng
  • Màn hình hiển thị LCD
  • Hiển thị thời gian rửa còn lại
  • Tiết kiệm đđiện lên tới 35%
  • Cánh inox không để lại vân tay
  • Kích thước : 600 x 600 x 850 (mm)
 • Máy rửa bát

  Mã: Model GD-STX 3CL

  Model: GD-STX 3CL – Giá: 36.189.000 VNĐ

  MADE IN ITALY

  • Máy rửa bát âm tủ
  • 13 bộ bát đdĩa
  • 5 chương trình rửa + 5 chương trình rửa nhanh
  • Chức năng tạm dừng
  • Màn hình hiển thị LCD
  • Hiển thị thời gian rửa còn lại
  • Tiết kiệm điện lên tới 35%
  • Cánh inox không để lại vân tay
  • Kích thước : 600 x 570 x 888 (mm)