• Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL-A9S

  Model : GSL – A9S – Giá : 16.600.000 VNĐ

  Material : Zinc alloy

     Chất liệu : Hợp kim kẽm

  ♦ Color : Black

    Màu sắc : Đen

  ♦ Unlocking : Face recognition. Fingerprint, code, card, key

    Mở khóa : Nhận dạng khuôn mặt, vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden passwords

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

   

 • Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL - C138FL/C138FR

  Model : GSL – C138FL – Giá : 9.835.000 VNĐ

  GSL – C138FR

  Material : Stainless steel 304

     Chất liệu : Inox 304

  ♦ Color : SS+Black

    Màu sắc : Inox mờ+đen

  ♦ Unlocking :  Fingerprint, code, card, key

    Mở khóa :  Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden passwords

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

 • Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL-118C87GL/118C87GR

  Model : GSL – 118C87GL – Giá : 8.980.000 VNĐ

                GSL – 118C87GR

  Material : Stainless steel 304

     Chất liệu : Inox 304

  ♦ Color : Satin, Champagne

    Màu sắc : Inox mờ, rượu sâm banh

  ♦ Unlocking :  Fingerprint, code, card, key

    Mở khóa :  Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden passwords

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

  Backup battery : 9V batteries backup power interface

     Nguồn dự phòng : Nguồn pin dự phòng 9V

 • Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL-117C99GL/117C99GR

  Model : GSL – 117C99GL – Giá : 7.950.000 VNĐ

                GSL – 117C99GR

  Material : Space alumium

     Chất liệu : Nhôm được xử lý

  ♦ Color : Satin, Black

    Màu sắc : Inox mờ, đen

  ♦ Unlocking :  Fingerprint, code, card, key, remote control

    Mở khóa :  Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, điều khiển từ xa

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden passwords, remote control

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số, điều khiển từ xa

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

  Backup battery : 9V batteries backup power interface

     Nguồn dự phòng : Nguồn pin dự phòng 9V

 • Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL-U311B

  Model : GSL – U311B – Giá : 7.625.000 VNĐ

  Material : Zinc alloy

     Chất liệu : Hợp kim kẽm

  ♦ Color : Black

    Màu sắc : Đen

  ♦ Unlocking :  Fingerprint, code, card, key, remote control

    Mở khóa :  Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ, điều khiển từ xa

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden passwords, remote control

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số, điều khiển từ xa

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

 • Khóa cửa thông minh Giovani

  Mã: GSL-116E98CL/116E98CR

  Model : GSL – 116C98CL – Giá : 6.740.000 VNĐ

                GSL – 116C98CR

  Material : Zinc alloy

     Chất liệu : Hợp kim kẽm

  ♦ Color : Satin, Black

    Màu sắc : Inox mờ, đen

  ♦ Unlocking :  Fingerprint, code, card, key

    Mở khóa :  Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ

  ♦ Capacity : Max 300 user ( Fingerprint +card+codes )

    Khả dụng : Tối đa 300 người dùng ( Vân tay+thẻ từ+mật khẩu )

  ♦ Features : Hidden password

     Ưu điểm : Có chức năng ẩn mã số

                      Single or double locked funtion

                      Khóa đơn hoặc kép

                      Anti-theft lock body

                      Thân khóa chống phá và cắt

  ♦ Application : 38-52mm door thickness for villa, apartment, office...

     Ứng dụng : Biệt thự, căn hộ, văn phòng … với độ dày cửa 38-52 mm

  ♦ Fingerprint : collected time < 1s

     Vân tay : thời gian nhận < 1s

  ♦ Avaiable cards : Mifare S50

    Thẻ đi kèm : Mifare S50

  ♦ Working temp : -20°C ∼+ 50°

     Nhiệt độ vận hành : -20°C ∼+ 50°

  ♦ Door thickness : >38 mm

    Độ dày cửa : >38 mm

  ♦ Door stile : ≥ 100 mm

    Đố cửa : ≥ 100 mm

  ♦ Power supply : 4×1.5V AA alkaline batteries

     Nguồn điện : 4 viên pin alkaline 1.5V cỡ AA 

  ♦ Batery life : Lasts up to 12 months ( 10 times a day )

     Thời gian sử dụng pin : Lên đến 12 tháng ( trung bình sd 10 lần/ngày )

  Backup battery : 9V batteries backup power interface

     Nguồn dự phòng : Nguồn pin dự phòng 9V