• Bếp điện từ

  Mã: G 270 SD

  Model: G-270 SD – Giá: 22.800.000 VND

  • Bếp 2 từ tổng công suất 3600W
   (L 210/1500/2000 – R 210/1400/1800)
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 700 x 400
  • Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 335
 • Bếp điện từ

  Mã: G 270 TC

  Model: G-270 TC – Giá: 22.800.000 VND

  • Bếp 2 từ tổng công suất 3600W
   (L 210/1500/2000 – R 210/1400/1800)
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 700 x 400
  • Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 335
 • Bếp điện từ

  Mã: G 271 SD

  Model: G-271 SD – Giá: 23.950.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện tổng công suất 5200W
   (L 120-190/800-1900 – R 210/1500/2000 )
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 710 x 400
  • Kích thước cắt đá (mm) : 680 x 380
 • Bếp điện từ

  Mã: G 271 TC

  Model: G-271 TC – Giá: 23.950.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện tổng công suất 3900W
   ( L 120-190/800-1900 – R 210/1500/2000 )
  • Điều khiển cảm ứng chạm
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 710 x 400
  • Kích thước cắt đá (mm) : 695 x 330
 • Bếp điện từ

  Mã: G 361 SD

  Model: G-361 SD – Giá: 26.900.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 2 từ + 1 điện tổng công suất 5900W
   ( L 140-210/1000-2200 R1 200/2300/3000-R2 160/1400 )
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 580 x 510
  • Kích thước cắt đá (mm) : 550 x 490
 • Bếp điện từ

  Mã: G 361 SD Bridge

  Model: G-361 SD bridge – Giá: 28.900.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 2 từ + 1 điện tổng công suất 5900W
   (L1 2100/3700–L2 2100/3700 R140-210/1000/2200)
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kết hợp hai bếp nhỏ thành 1 bếp lớn
  • Kính thước mặt kính (mm) : 580 x 510
  • Kích thước cắt đá (mm) : 550 x 490