Bếp điện từ
 • (English) Bếp điện từ

  Mã: Model G-422 ET
 • Bếp điện từ

  Mã: GC 73031 HSC

  Model: GC-73031 HSC – Giá: 29.678.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 2 từ + 1 điện tổng công suất 5900W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • Bếp điện từ

  Mã: GC 73033 TSC

  Model: GC-73033 TSC – Giá: 29.678.000 VND

  • Bếp 3 từ tổng công suất 6700W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồiTự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • Bếp điện từ

  Mã: G 2169 MLH

  Model: G-2169 MLH – Gía: 13.826.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 1 từ + điện tổng công suất 4200W
  • Điều khiển cảm ứng chạm
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 700 x 400
 • Bếp điện từ

  Mã: GC 73021 HSC

  Model: GC-73021 HSC – Giá: 26.460.000 VND

  • Bếp hỗn hợp 1 từ + 1 điện tổng công suất 4600W
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Chống trào
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
 • Bếp điện từ

  Mã: G 270 SD

  Model: G-270 SD – Giá: 22.800.000 VND

  • Bếp 2 từ tổng công suất 3600W
   (L 210/1500/2000 – R 210/1400/1800)
  • Điều khiển cảm ứng trượt
  • Khóa an toàn trẻ em
  • 9 mức nhiệt độ
  • Hẹn giờ thông minh
  • Nấu nhanh
  • Cảm ứng nồi
  • Tự động tắt theo công suất nấu
  • Báo hiệu nhiệt thừa
  • Kính thước mặt kính (mm) : 700 x 400
  • Kích thước cắt đá (mm) : 660 x 335